Siirry suoraan sisältöön

SMSY r.y.

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y. (SMSY)

Yhdistyksen tarkoituksena on mittaamiseen, säätöön ja automatisointiin liittyvän teknillisen tietouden ja ammattitaidon levittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee jäsentensä keskeisiä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja retkeilyjä, mahdollisuuksiensa mukaan myös kursseja, hankkii alan ammattikirjallisuutta ja harjoittaa muutakin samantapaista valistus- ja julkaisutoimintaa.

Aktiivinen toiminta tapahtuu pääasiassa paikallisyhdistyspuitteissa, joiden toimintaa pääyhdistys, SMSY, ohjaa ja koordinoi. Yhdistys on ammatillinen ja teknillinen, aatteellisella pohjalla toimiva, ei poliittinen yhdistys.

Ajankohtaista

SMSY:n kesätapaminen 2022