SMSY r.y.

SMSY:n vuosikokous 2022

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen Yhdistyksen SMSY:n sääntömääräinen vuosikokous pidettiin Tampereella perjantaina 11.3.2022

Kokouksessa oli paikalla läsnä 8 jäsentä ja etänä oli lisäksi 4 jäsentä.

Entiset luottamushenkilöt valittiin uudelleen kaudelle 2022/2023


SMSY:n Hallitus

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y. (SMSY)

Yhdistyksen tarkoituksena on mittaamiseen, säätöön ja automatisointiin liittyvän teknillisen tietouden ja ammattitaidon levittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee jäsentensä keskeisiä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja retkeilyjä, mahdollisuuksiensa mukaan myös kursseja, hankkii alan ammattikirjallisuutta ja harjoittaa muutakin samantapaista valistus- ja julkaisutoimintaa.

Aktiivinen toiminta tapahtuu pääasiassa paikallisyhdistyspuitteissa, joiden toimintaa pääyhdistys, SMSY, ohjaa ja koordinoi. Yhdistys on ammatillinen ja teknillinen, aatteellisella pohjalla toimiva, ei poliittinen yhdistys.

Ajankohtaista

SMSY:n kesätapaminen 2022