SMSY r.y.

SMSY:n vuosikokous 2023

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillisen Yhdistyksen SMSY:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään Nokialla perjantaina 17.3.2023 klo 13.00

Paikka: ABC Kolmenkulma Nokia

Osoite: Rounionkatu 140, 37150 Nokia


SMSY:n Hallitus

Suomen Mittaus- ja Säätöteknillinen Yhdistys r.y. (SMSY)

Yhdistyksen tarkoituksena on mittaamiseen, säätöön ja automatisointiin liittyvän teknillisen tietouden ja ammattitaidon levittäminen.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee jäsentensä keskeisiä neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, opintomatkoja ja retkeilyjä, mahdollisuuksiensa mukaan myös kursseja, hankkii alan ammattikirjallisuutta ja harjoittaa muutakin samantapaista valistus- ja julkaisutoimintaa.

Aktiivinen toiminta tapahtuu pääasiassa paikallisyhdistyspuitteissa, joiden toimintaa pääyhdistys, SMSY, ohjaa ja koordinoi. Yhdistys on ammatillinen ja teknillinen, aatteellisella pohjalla toimiva, ei poliittinen yhdistys.

Ajankohtaista

SMSY:n kesätapaminen 2022